Ezagutzaren kudeaketa

NOU-Errehabilitazioa

Ezagutzaren kudeaketa

Bame-rako prestakuntza

Zerbitzua akreditatuta dago urtean bi egoiliar berri hartzeko.

Beste ospitale batzuetako Medikuntza Fisikoko eta Errehabilitazioko BAMEei prestakuntza eskaintzen zaie, Errehabilitazioko eta Medikuntza Fisikoko Euskal Herriko Elkartearen etengabeko prestakuntzako zikloen bidez.

2007tik aurrera, Familiako eta Komunitateko Medikuntzako espezialitatearen plan berriarekin, non errehabilitazioa nahitaezko errotazioen barnean dagoen, 3. urteko 16-18 egoiliar pasatzen dira urtero gure zerbitzutik. Errotazioa hilabetekoa da. Era berean, 2008tik, urtero Laneko Medikuntzako BAME bat, bi edo hiru pasatzen dira gure zerbitzutik 2 hilabetez.

Egoiliarrendako informazioa

Graduatu aurreko prestakuntza

Beste espezialitate batzuetako graduatu aurreko eta graduatu ondoko irakaskuntza jarduera egiten da, eta Medikuntza Fisikoaren eta Errehabilitazioaren arloko profesionalei eta kolektiboei ere ematen zaie.

Zerbitzuak Nafarroako Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko ikasleak hartzen ditu haien praktikaldietan, zeinek lau asteko iraupena baitute. 2020-2021 ikasturtetik aurrera, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Medikuntzako ikasleak ere hartzen ditu.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Fisioterapiako graduko ikasleek karrerako nahitaezko praktikak egiten dituzte NOUko zentroetan. Beste unibertsitate batzuetako gradu, graduatu ondoko eta masterreko ikasleak.

Beste profesional batzuendako prestakuntza

Familiako eta Komunitateko Medikuntzako tutoreak

2008az geroztik, urte batzuetan Familiako eta Komunitateko Medikuntzako tutoreak hartzen ditugu denbora-tarte laburretan, errehabilitazioko prestakuntza egin dezaten.

Osasun etxeetako Familiako eta Komunitateko Medikuntzako espezialistak

Osasun etxeetako oinarrizko osasun-laguntzako medikuak bi astez daude gurekin, espezialitatearen ezagutzak eguneratzeko.

Fisioterapeutak

Nafarroako Foru Komunitateko beste ospitale eta zentro batzuetakoak.

Nafarroako Foru Komunitateko Medikuntza Fisikoko eta Errehabilitazioko espezialistak

Ezagutza zabaltzea, zentro publiko eta pribatuetako errehabilitatzaileekin aldizkako saio klinikoak eginez (Nafarroako Klinika Unibertsitarioa, San Miguel Klinika, San Juan de Dios ospitalea eta istripu eta gaixotasun profesionalen mutualitateak).

Komunitatearendako prestakuntza

Ikastaro orokorrak edo espezifikoak, hala eskatzen duten langile eta kolektiboendako.