Navigation Menu

Noiz eski hartzen dugu

Noiz esku hartzen dugu

Esku hartzen da

 • Proiektu profesionalagatik modu proaktiboan
 • Pertsonaren edo haren ingurukoen ekimenez
 • Beste profesional batzuek eskatuta (NOU barrukoak zein kanpokoak izan), honako hauei lotutako arrisku sozio-sanitarioaren adierazleen interakzioaren ondorioz:

Lehenetsitako egoerak

Adibidez: Familiarik gabe hiltzea...

 • Familiarik gabe hiltzea
 • Konorterik gabe pertsona, euskarririk gabe
 • Solaskidea edo tutorea identifikatzeko beharra

Familia arloa

Adibidez: Familia euskarririk gabe, edo euskarri defizitarioarekin...

 • Adin handiko pertsona
 • Bakarrik bizi den pertsona
 • Seniderik ez egotea
 • Baliozko solaskiderik ez egotea
 • Legezko tutorerik ez egotea, beharrezkoa izanda
 • Zaintzaileak edo euskarriak muga funtzional bat edukitzea eta/edo adin handikoa izatea
 • Esparru hauetako batean bizitzea: egoitza, gerontologia, adingabeak, zentro terapeutikoa
 • Beste komunitate autonomiko batean bizitzea
 • Familia harreman arazotsuak
 • Babesgabetasun presuntzioa
 • Sakabanatze geografikoa
 • Egituran bezala dinamikan ere, arrisku egoerak dituzten beste familia egoera batzuk

Osasun arloa

Adibidez: Konorterik gabeko pertsonak, istripuak...

 • Konorterik gabeko pertsona, edo narriadura kognitiboa duena
 • Baliaezintasun egoera berriak
 • Patologia kronikoak dituzten pertsonak
 • Ospitale arteko lekualdaketak: beste komunitate autonomo batera, beste estatu batera, edo foru komunitatearen barrenean
 • Istripuak: zirkulaziokoa, lanekoa edo bestelakoa
 • Terminalak, zainketa aringarrietakoak
 • Exitus: premia egoera
 • Diagnostiko klinikoak, zaurgarritasun psikosozial handiarekin
 • Nork bere osasuna zaintzeko arazoak (medikazioa hartzea, ohiturarik ez izatea...)
 • Erasoen, tratu txarren susmoa
 • Haurdunaldia arazoekin
 • Arazoak osasun estalduran

Ekonomia eta lan arloa

Adibidez: Altarako bitarteko materialik ez izatea...

 • Altarako bitarteko sozialik eta/edo materialik ez izatea
 • Administrazio egoera irregularra
 • Pertsonak diru sarrerarik ez izatea

Sustapen sozialerako arloa

Adibidez: Komunikatzeko arazoa hizkuntzengatik...

 • Giltzapetua
 • Gutxiengo etnikoa
 • Komunikatzeko arazoa: hizkuntzagatik edo beste arrazoi batzuengatik
 • Etxerik gabeko pertsona
 • Pertsonak arazoak ditu edo ez du baliabide pertsonalik, euskarria izanda zein izan gabe.

Ospitalizazio/tratamendu arloa

Adibidez: Ospitale alta ez onartzea...

 • Tratamendua ez onartzea inguruneko arazoengatik
 • Borondatezko alta, arrazoi sozialengatik edo ospitalera egokitzeko arazoengatik
 • Ospitale alta ez onartzea
 • Egoera berrira ez egokitzea
 • Pertsona kritikoak edo mendekoak anitzetan berriz ospitaleratzea, aurretik esku hartze sozialik ez badago
 • Ospitalizazio luzeak
 • Azken nahia osasun ikuspuntutik
 • Profesionalekin komunikatzeko arazoak