Ospitalizazioko harrera

Ospitalizazioko harrera

Ospitalizazioko harrerak ospitaleratzeekin lotutako prozesuak kudeatzen ditu. Gainera, hori da ospitalean sartzeko bidea modu programatuan ospitaleratzen diren pertsonentzat.

NOUk 3 ospitalizazio-zentro ditu: NOU-ANOU-BNOU-D. Zentro horietako bakoitzean harrerarako arreta-gune bat dago. NOU-D-n, "Sarrerak" esaten zaio, NOU-An eta NOU-Bn, "Harrera Zentrala".

Pertsonek modu programatuan ospitaleratu behar dutenean, dagokien zentroko Harreran formalizatzera joaten dira, jaso dituzten mediku-jarraibideen arabera. Harreran datuak egiaztatzen dira, bisita-politikaren berri ematen da, baimena eskatzen da pazientearen kokapenaren gaineko informazioa beste pertsona batzuei emateko ospitaleratzeak irauten duen bitartean egiaztagiriak emateko ahaideei lagun egiteagatik, sarreraren dokumentazioa sortzen da eta sarrera formalizatzen da, jakinaraziz pazienteari zein solairutan ospitaleratuko den eta zein duen esleitutako gela-zenbakia.

Administrazio-izapidea amaitu ondoren, zentroko langileek laguntzen diote solairura. Erizainek ospitaleratzearen dokumentazioa jasotzen dute eta pazientea esleitutako ohera eramaten dute.

Harrerak honako hauek ere izapidetzen ditu: altak anbulantzian, beste ospitale batzuetara eramatea edo etxera eramatea, eta probak edo kontsultak, kanpoko zentroetara bideratuak, Nafarroan zein kanpoan.

Etxera eramateko anbulantzia-eskaerak lekualdaketa egin aurreko egunean izapidetzen dira, mediku arduradunak dagokion eskaera egin ondoren eta irizpide klinikoetan oinarrituta.