Ospitaleko Larrialdietako Harrera

Ospitaleko Larrialdietako Harrera

Nafarroa osorako Ospitaleko Larrialdietako erreferentzia-zentroa da NOU. Prestatuta dago egoera kritikoan dauden eta patologia larria duten pertsonei arreta emateko. Bi arreta-puntu ditu:  NOU-A eta NOU-B. NOU-An helduen ospitale-larrialdi orokorrak artatzen dira. NOU-Bn, ospitaleko larrialdi ginekologikoak, obstetrikoak eta pediatrikoak (ama-haurrentzako larrialdiak).

Ospitaleko Larrialdietako Harrerak kudeatzen ditu NOUko Larrialdietan emandako arreta klinikoarekin lotutako administrazio-prozesuak. Beharrezkoa bada, ospitaleratzea izapidetzen du arreta jaso ondoren. Baita pazienteak alta ematean behar izan ditzakeen zirkuituak ere: anbulantziak edo beste zentro batzuetara edo etxera eramatea. Hori guztia bere patologiari estaldura egokia emateko.

Larrialdien erabilera arduratsua

Premiazko kontsulta behar duten pertsonek beren osasun etxearekin harremanetan jarri behar dute ezarritako ordutegian. Ordutegi horretatik kanpo, harremanetan jar daitezkete  Osasun Aholku Zerbitzuarekin (948 290290) edo Larrialdiak Koordinatzeko Zentroarekin (112).

Osasun Aholkuak eta Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak eguneko 24 orduetan ematen dute zerbitzua, urteko egun guztietan. Banan-banan baloratzen dituzte deiak, pertsona bakoitzari zaintza-jarraibide egokienak emateko. Aurrez aurreko osasun-arreta beharrezkoa dela uste badute, adierazi zer leku den egokiena arazoari erantzuteko (osasun-zentroa,  ospitalez kanpoko larrialdi-zerbitzua edo ospitaleko larrialdi-zerbitzua).

Ospitaleko Larrialdietara joaten diren pertsonek Harrerara jo behar dute arreta jaso aurretik. Identifikazio-egiaztagiria aurkeztu behar dute, filiazio egokia egiteko (osasun-txartela, NAN, AIZ edo pasaportea). Han datuak egiaztatzen dira, asistentziaren arrazoia erregistratzen da eta eskumuturreko identifikatzaile bat ematen da. Eskumuturreko horri esker, uneoro jakin daiteke artatutako pertsonaren kokapena Larrialdietako eraikinaren barruan (X izpiak, areto-zenbakia), eta haren datu pertsonalak Ospitaleko Larrialdietako gainerako erabiltzaileengandik babestu daitezke.

Pazienteak Larrialdietako alta medikoa jasotzen duenean, artatu duen langileari itzuli behar dio eskumuturrekoa edo, bestela, Harreran, eraikinetik irtetean. Larrialdiko arreta amaitzean, akats baten ondorioz, pazienteak eskumuturrekoa berarekin badarama, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko (O-NOZ) edozein osasun etxetako harreran entrega dezake. Errazen erreferentziako osasun etxean du.

Larrialdietan artatu ondoren ospitaleratzea

Pazienteak ospitalean geratu behar badu, sarrera formalizatzean, baimena eskatuko zaio ospitaleratze-aldian beste pertsona batzuei haren kokapenaren berri emateko eta ahaideei laguntzeagatik egiaztagiriak emateko.

Ospitaleratzeko unean pertsona horrek ez badu ahalmenik erabakitzeko beste pertsona batzuei bere kokapenari buruzko informazioa ematea baimentzen duen, ospitalearen politikari esker datu hori eman dakioke eskatzen duenari. Pazienteak edo haren ordezkariak horri buruzko erabakia jakinarazi arte ematen da datua. Ondoren, pazienteak edo haren ordezkariak hartutako erabakiaren arabera jarduten da.

Bertaratze agiria 

Aurrez aurre, arreta ematen den unean eta lekuan.